Komisarz wyborczy wyznaczył termin pierwszej sesji Rady Gminy Skarbimierz

 

I SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

02 grudnia 2014r.

(wtorek) godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy Skarbimierz.

8. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Załącznik nr 1

Drukuj Wydrukuj artykuł