VI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

29 kwietnia 2019r. /poniedziałek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.03.2019r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

              1/ zmiany budżetu gminy na 2019r.;

2/ określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Skarbimierz; 

3/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarbimierzu;

 1. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy Skarbimierz do pracy w Komisji ds. dróg

       powiatowych w Powiecie Brzeskim.

 1. Informacja o realizacji złożonych wniosków na Sesjach Rady Gminy za

       I kwartał 2019r.

 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

Drukuj Wydrukuj artykuł