- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

XIV SESJA RADY GMINY SKARBIMIERZ VIII KADENCJI odbędzie się dnia 11 maja 2020r. /poniedziałek/ godz.16:45 w sali Nr 7 Urzędu Gminy

XIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

11 maja 2020r. /poniedziałek/ godz.1645

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

              Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia stanowiska Rady Gminy Skarbimierz dotyczącej przeznaczenia budynku.

  1. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

projekt uchwały nr 1 – XIV sesja [1]

wyniki imienne do projektu uchwały [2]

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej