Informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zmianie ulega miejsce zaplanowanej na dzień 28.10.2020r. Sesji Rady Gminy. Sesja odbędzie się na hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle.

Marek Kołodziej

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

XIX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 października 2020r. /środa/ godz. 1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2020r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2020r.;
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości.;
 • obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok.;
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Panny Różańcowej w Brzezinie.;
 • przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2021 rok.;
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok.
 1. Raport o stanie oświaty w Gminie Skarbimierz.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
 3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 4. 9. Zamknięcie Sesji.

projekt obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

projekt przyjęcia PPiRPA na 2021rok

projekt przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele w Brzezinie

projekt uchwalenia GPPNarkomanii na 2021r.

projekt wysokosci stawek podatku od nieruchomości

projekt zmiana buzetu

głosowanie do uchwał 28.10.2020

XIX 137 2020 Uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości X

IX 138 2020 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok

XIX 139 2020 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie

XIX 140 2020 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na roboty budolane przy kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie

XIX 141 2020 Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2021 rok

XIX 142 2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

 

uchwała nr XIX.136.2020

uchwała nr XIX.137.2020

uchwała nr XIX.138.2020

uchwała nr XIX.139.2020

uchwała nr XIX.140.2020

uchwała nr XIX.141.2020

uchwała nr XIX.142.2020

 

Drukuj Wydrukuj artykuł