XLII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 października 2023r.

    /piątek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 15 września 2023r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na 2023r.;
 2. przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele pw. NMP Różańcowej w Brzezinie;
 3. obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2024rok.;
 4. wysokości stawek podatku od nieruchomości.;
 5. wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 6. nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Pępice.

 7.  Raport o stanie oświaty w Gminie Skarbimierz.

 8.  Informacje o oświadczeniach majątkowych osób do tego zobowiązanych.

 9. Informacja o realizacji gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania     

     Problemów Alkoholowych.

10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Uchwały podjęte podczas XLII Sesji Rady Gminy Skarbimierz do ogłoszenia na stronie i bip:

 1. XLII/315/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.;
 2. XLII/365/2023 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele pw. NMP Różańcowej w Brzezinie;
 3. XLII/317/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2024rok.;
 4. XLII/318/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.;
 5. XLII/319/2023 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 6. XLII/320/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Pępice.
Drukuj Wydrukuj artykuł