XV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

03 czerwca 2020r. /środa/ godz. 1330

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

 

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o skali zagrożenia i możliwych sposobach rozwiązania

     problemów związanych z nielegalnym składowiskiem odpadów na

     działkach nr 181 i 182 w obrębie Skarbimierza-Osiedle.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

                   1/ przyjęcia stanowiska Rady Gminy Skarbimierz dotyczącej usunięcia odpadów

                 niebezpiecznych zlokalizowanych na działkach 181 i 182 w obrębie                              

                 Skarbimierza-Osiedle. 

  1. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

projekt uchwały

wyniki imienne uchwała nr XV.112.2020

uchwała nr XV.112.2020

 

Drukuj Wydrukuj artykuł