XVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

03 sierpnia 2020r. /poniedziałek/ godz. 1100

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy:
 • XV sesji z dnia 03 czerwca 2020r.,
 • XVI sesji z dnia 08 czerwca 2020r.;
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 2.   Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2020r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • zmiany uchwały Nr XL/274/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu;
 • skargi na Wójta Gminy Skarbimierz;
 • rozpatrzenia petycji Rady Rodziców GPP w Skarbimierzu-Osiedle z dnia 27 kwietnia 2020 roku dotyczącej przeznaczenia budynku powstającego na działce nr 49 w miejscowości Skarbimierz-Osiedle:
 • projekt 5a dot. poparcia petycji,
 • projekt 5b dot. braku poparcia petycji;
 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

projekt nr 1 w spr. zmiany budżetu gminy na 2020r.

projekt nr 2 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

projekt nr 3 w spr. zmiany uchwały nr XL.274.2014

projekt nr 4 w spr. skargi na Wójta Gminy Skarbimierz

projekt nr 5a rozpatrzenia petycji (poparcia petycji)

projekt nr 5b rozpatrzenia petycji (brak poparcia)

 

Drukuj Wydrukuj artykuł