XVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 września 2020r. /poniedziałek/ godz. 1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 03 sierpnia 2020r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2020r.;
 • przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Trójcy w Łukowicach Brzeskich;
 • nadania nazw ulic w Skarbimierzu;
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Skarbimierz i Gmin Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka oraz Oława przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy  z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy                       z dnia 20.07.2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310, 695, 782 i 875),
 • określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2020/2021;
 • wprowadzenia na terenie Gminy Skarbimierz Gminnego Programu Ulg w publicznym transporcie zbiorowym;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.
 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

 

projekt nr w spr. nadania nazw ulic w Skarbimierzu

nadania nazw ulic w Skarbimierzu

wyniki imienne – nadania nazw ulic w Skarbimierzu

projekt nr w spr. porozumienia miedzygminnego

porozumienie międzygminne

wyniki głosowania – porozumienie

projekt nr w spr. zmiany budżetu gminy

zmiana budżetu

wyniki głosowania – zmiana budżetu

projekt w spr. ceny jednostek paliwa na rok szkolny

średnia cena jednostek paliwa

wyniki głosowania – cena paliwa

projekt w spr. przyznania dotacji dot. kościoła w Łukowicach Brzeskich

dotacja na roboty budowlane w Łukowicach Brzeskich

wyniki imienne – dotacja na kościół

projekt w spr. uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

plan zagospodarowania

wyniki głosowania – plan zagospodarowania przestrzennego

projekt w spr. wprowadzenia na terenie gminy Gminnego Programu

ulgi w transporcie publicznym

wyniki głosowania – ulgi w transporcie publicznym

uzasadnienie do zmian budżetu

Drukuj Wydrukuj artykuł