XXIX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

 

odbędzie się dnia 28 czerwca 2013r. (piątek) o godz.1200

w Domu Ludowym w Kruszynie

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 03.06.2013r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu gminy na 2013rok.;
2) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zwanowicach.;
3) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach.;
4) ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz;
5) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opat, jak również tryb

ich pobierania.

8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

10. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Do pobrania:

1. Projekty uchwał w pliku pdf

2. Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXIX sesji w dniu 28 czerwca 2013r.

Drukuj Wydrukuj artykuł