XXVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

25 września 2017r.

    /poniedziałek/ godz.1300

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

           

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.06.2017r. i 28.07.2017r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

      2/ odroczenia terminu płatności wg aktu notarialnego I raty za działkę Nr 184/21 położona

w Skarbimierzu – Osiedle.;

3/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku gospodarczego na sprzęt

rolniczy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 80/2 obręb Zielęcice.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł