XXXII RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

07 września 2022r. /środa/ godz. 1530

XXXII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

07 września 2022r. /środa/ godz. 1530

w Sali nr 7 Urzędy Gminy

                          Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                   /-/ Marek Kołodziej

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

  • września 2022r

Uchwała Nr XXXII/249/2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Barbara Gutwińska, Joanna Janocha, Zdzisław Kmieć, Marek Kołodziej, Małgorzata Kowalska, Ryszard Kwaśnica, Stanisław Magiera, Dariusz Nawrocki, Dawid Niezgoda, Dorota Rybacka, Janusz Sobyra, Artur Uryga, Piotr Wysocki
BRAK GŁOSU (1)
Piotr Szkoda
NIEOBECNI (1)
Zdzisław Uryga

Drukuj Wydrukuj artykuł