XXXII RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

07 września 2022r. /środa/ godz. 1530

XXXII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

07 września 2022r. /środa/ godz. 1530

w Sali nr 7 Urzędy Gminy

                          Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                   /-/ Marek Kołodziej

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

Drukuj Wydrukuj artykuł