XXXIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 maja 2018r.

(środa) godz.1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 marca 2018r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1/ zmiany budżetu gminy na 2018r.;

2/ zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 2. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony przeciwpożarowej w gminie.
 3. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola za rok 2017.
 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017rok oraz

      ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Skarbimierz.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł