XXXIX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

15 października 2018r.

      /poniedziałek/ godz.1000

     w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

          Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.09.2018r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ zmiany budżetu gminy na 2018r.;

    2/ wysokości stawek podatku od nieruchomości.;

    3/ zwolnień w podatku od nieruchomości.;

    4/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku mieszkalnego

jednorodzinnego na działce numer 77/5 w Zwanowicach.;

    5/ podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli

posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych

w placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł