XXXVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

26 czerwca 2018r.

           /wtorek/ godz.1530

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

          Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/    wyrażenia woli utworzenia Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle.

  1. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

/ –  / Janusz Huptyś

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł