XXVII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

14 lutego 2022r.

    /poniedziałek/ godz.1530

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1.   Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Stanowicko Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców  wraz z odpowiedzią na skargę.

   4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł