- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnego Dariusza Nawrockiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.