- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnego Gminy Skarbimierz Pana Dariusza Nawrockiego w sprawie: nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na działce nr 182 /obręb Osiedle-Skarbimierz

interpelacja Dariusza Nawrockiego 31 03 2021 [1]

 

RG.0003.04.2021 odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Nawrockiego [2]