- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

interpelacja Radnego Gminy Skarbimierz Pana Dariusza Nawrockiego w sprawie: podania powodu zerwania umowy zawartej z mieszkańcami sołectwa Bierzów, a dotyczącej budowy chodników w tymże sołectwie.

2. interpelacja [1]

 

• Odpowiedź na Interpelację Pana Dariusza Nawrockiego z dnia 13 grudnia 2020 r. w sprawie podania powodu zerwania umowy zawartej z mieszkańcami sołectwa Bierzów, a dotyczącej budowy chodników w tymże sołectwie [2]