- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

interpelacja Radnego Gminy Skarbimierz Pana Dariusza Nawrockiego w sprawie: zakupu samochodu elektrycznego.

3. interpelacja [1]

 

0003.35.2020 [2]