- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnego Pana Dariusza Nawrockiego w spr. braków lokalowych w przedszkolu publicznym w Skarbimierzu-Os.

Interpelacja Radnego Pana Dariusza Nawrockiego w spr. braków lo [1]

odp. na interpelację [2]