- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnej Doroty Rybackiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego