- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja radnej Doroty Rybackiej w sprawie: udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Interpelacja [1]