- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

interpelacja Radnej Gminy Skarbimierz Pani Joanny Janocha w sprawie: budowy nowego chodnika przy ul. Brzeskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 401 w Żłobiźnie do skrzyżowania z ul. Sportową (kompleks sportowy) w kier. Krzyżowic.

6. interpelacja [1]