- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

interpelacja Radnej Gminy Skarbimierz Pani Joanny Janocha w sprawie: remontu budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Żłobiźnie, w którym mieszczą się gminne mieszkania komunalne oraz siedzibę posiada Gminna Biblioteka Publiczna.

4. interpelacja [1]