- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnej Gminy Skarbimierz Pani Joanny Janocha w sprawie: ubiegania się Gminy Skarbimierz o środki w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL).

1. interpelacja [1]

 

• Odpowiedź na Interpelację Pani Joanny Janochy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ubiegania się Gminy Skarbimierz o środki w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL) [2]