Wójt Gminy Skarbimierz

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej PULIT

vice
sekretarz
skarbnik

Jacek MONKIEWICZ
Zastępca Wójta Gminy

Małgorzata KUBIK
Sekretarz Gminy

Urszula ZACIERKA
Skarbnik Gminy