Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej PULIT

 

 

Leszek Dyba
Zastępca Wójta Gminy

 

 

Małgorzata KUBIK
Sekretarz Gminy

 

 

Urszula ZACIERKA
Skarbnik Gminy