Gmina Skarbimierz leży w zachodniej części województwa opolskiego. Stanowi wspólnotę samorządową, w której jednostkami pomocniczymi jest 15 jednostek osadniczych. Wyświetl większą mapęWszystkie jednostki osadnicze są zwodociągowane, część sołectw została skanalizowana wcześniej, a pozostałe zostały skanalizowane w ramach programu ISPA. Stelefonizowane są wszystkie sołectwa.

Gmina Skarbimierz od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 110 km2 i zamieszkała jest przez 7079  osób (stan na 31.12.2007r.)

Rolnictwo

Ze względu na rzeźbę terenu, klimat, jakość gleb i warunki wodne gmina Skarbimierz ma możliwości do produkcji rolnej. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, w którym pracuje 55% ludności czynnej zawodowo. Produkcje rolniczą prowadzi 877 gospodarstw indywidualnych, jedna Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, AGA – AGRO Sp.zo.o. w Łukowicach Brzeskich, Przedsiebiorstwo Produkcyjne AGRO – TIM Brzezina, Przedsiębiorstwo Agrotechniczne IR – POL Sp.zo.o. w Żłobiźnie, Przedsiębiorstwo Rolno – Usługowe KOM – ROL Sp.zo.o. w Zwanowicach.

Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na uprawę zbóż, roślin okopowych (ziemniaki, buraki cukrowe), rzepaku oraz chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.

  • Teren gminy – 11,050 ha
  • Grunty orne – 6969 ha
  • Sady – 48 ha
  • Lasy – 374 ha
  • Pastwiska – 478 ha
  • Łąki – 909 ha

Komunikacja

W Gminie Skarbimierz i mieście Brzeg krzyżują się ważne linie kolejowe, drogi kołowe i rzeczne o znaczeniu nie tylko wojewódzkim, ale również krajowym i międzynarodowym. Przez brzeski węzeł kolejowy przewozi się dużą ilość tranzytowej masy towarowej oraz pasażerów udających się do Czech, Niemiec, Rosji i na Ukrainę. Poważną rolę w tym przypadku odgrywa zelektryfikowana linia kolejowa Medyka- Przemyśl – Kraków- Katowice – Wrocław- Frankfurt.

Przez teren gminy biegnie droga międzynarodowa E-40, a na pograniczu gminy autostrada A-4. Obecnie trochę mniejsze znaczenie posiada Odra – druga co do wielkości rzeka w kraju – łącząca Górnośląski Okręg Przemysłowy ze Szczecinem i drogami wodnymi Europy Zachodniej. Gmina Skarbimierz uczestniczy w Związku „EKOGOK”, w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Związku Gmin Wiejskich RP.

Oświata

W Skarbimierzu Osiedle od 2000 roku funkcjonuje Gminna Szkoła Podstawowa , która ma filie w: Łukowicach Brzeskich, Lipkach i Zwanowicach. Na terenie gminy Skarbimierz uczy się ok. 500 dzieci. Od 1999 roku w Skarbimierzu Osiedle działa również Gminny Zespół Przedszkoli Publicznych z oddziałami w: Lipkach, Małujowicach, Brzezinie i Kruszynie.

Zarówno szkoła jak i przedszkole w Skarbimierzu Osiedle powstały na bazie remontowanego budynku po JAR. W szkołach gminnych w 1997 r. w ramach programu ochrony środowiska dokonano wymiany typowych urządzeń grzewczych na ekologiczne piece olejowe. Szkoły: w Skarbimierzu Osiedle, w Lipkach oraz w Łukowicach Brzeskich posiadają w pełni wyposażone pracownie internetowe. Kadra nauczycielska w szkołach i przedszkolach na terenie gminy wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami, co zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój nauczania i wychowania.

W sołectwie Żłobizna znajduje się Zespół Szkół Rolniczych, przygotowujący kadrę fachową w zawodach: technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu, ochrony środowiska, organizacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomi. W tejże szkole od października 1996 roku funkcjonuje filia Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytetu Ekonomicznego).

Zabytki

Obiekty zabytkowe na terenie gminy to przede wszystkim kościoły: w Brzezinie, Kruszynie, Zielęcicach, Pępicach, Zwanowicach oraz wzmiankowany w 1288 roku kościół w Małujowicach z piękną polichromią. Na końcu wsi Brzezina przy drodze do Lipek jest znacznych rozmiarów płyta granitowa z wyrytym orłem śląskim oraz inskrypcją dotyczącą wybrukowania w 1584 roku drogi do Wrocławia przez Jerzego II, Księcia na Legnicy i Brzegu. (więcej informacji w zakładce sołectwa)