Gmina Skarbimierz udostępnia link do platformy zakupowej na której publikowane będą postepowania przetargowe.

https://platformazakupowa.pl/pn/skarbimierz