1. INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

  1. INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA

____________________________________________________________________________________________-

  1. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych