Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą.

Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin.

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.

mł. asp. Michał Kleszcz

Rejon nr XX
Rejon służbowy to ulice Brzegu: Bierzów, Brzezina, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pępice, Zielęcice.

sierż. szt. Grzegorz Galar

Rejon XI

miejscowości: Kopanie, Kruszyna, Pawłów, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, Zwanowice, Żłobizna, Bierzów, Brzezina, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pępice, Zielęcice.

Pełni również zastępstwo w rejonie nr X, który obejmuje miejscowości: Kopanie, Kruszyna, Pawłów, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, Zwanowice, Żłobizna.

Dzielnicowi przyjmują interesantów w Rewirze Dzielnicowych w Brzegu na ul. Robotniczej 12 (budynek „B” Urzędu Miasta) w pok. Nr 10 codziennie w godzinach 8.00-10.00 lub 13.00-15.00 tel. 774240021