Brzezina, dn. 07.03.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie, Brzezina 63, 49-300 Brzeg w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Konserwacja zabytkowego konfesjonału w kościele parafialnym w miejscowości Brzezina” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert cenowych na wykonanie przedmiotowego zadania.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: msadowski@skarbimierz.pl na załączonym formularzu do dnia 15.03.2017 r.

 

 

 

 

Załączniki:

 

propgram prac i rysunki konfesjonał

Zapytanie ofertowe Brzezina kONFESJONAŁ

 

Drukuj Wydrukuj artykuł