Zarządzenie Nr ZW/0050- 100 / RSO – 24  /2018

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia 16 listopada 2018r.

 

Na podstawie § 22 pkt.2 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz Osiedle  w celu przeprowadzenia wyborów do rady Osiedla zarządzam co następuje:

 

  • 1

Wyznaczam następujące okręgi wyborcze:

 

        Nr okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych
 

1

 

ul. Klonowa

ul. Polna

ul. Brzeska

ul. Sadowa

ul. Maków

ul. Modrzewiowa

ul. Kwiatowa

 

3

 2 ul.Akacjowa Bud. Nr 4

ul.Akacjowa Bud. Nr 5

ul.Akacjowa Bud. Nr 6 a-c

 

3
 3 ul.Akacjowa Bud. Nr 6 d-e

ul. Akacjowa Bud. Nr 7

ul.Akacjowa Bud. Nr 8

ul. Dębowa

ul. Cisowa

 

3
 

4

ul. Akacjowa Bud Nr 1

ul. Akacjowa Bud Nr 2

ul. Akacjowa Bud Nr 3

ul. Lipowa

ul. Topolowa

ul. Wierzbowa

ul. Parkowa

ul. Jaśminowa

 

 

3

 

 

5

ul. Brzozowa Bud Nr 1

ul. Brzozowa Bud Nr 2

ul. Brzozowa 3A-3C

ul. Kasztanowa

ul. Akacjowa 10A-C

ul. Akacjowa 12A – 23 D

 

 

 

 

3

 

  • 2

Zarządzam termin przeprowadzenia wyborów do rady Osiedla na dzień 02 grudnia 2018r.              (niedziela). Wybory odbędą się w lokalu wyborczym w Skarbimierzu-Osiedle – Gminne Gimnazjum w godzinach od 900 do 1500.

  • 3

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do  26 listopada 2018r. przez Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Skarbimierz.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Pulit

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY OSIEDLA

 

 

  1. Kandydatów do Rady Osiedla, odrębnie dla każdego okręgu zgłasza się do Urzędu Gminy Skarbimierz na pięć dni przed datą wyborów.
  2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać imię ,nazwisko ,wiek ,pesel ,adres zamieszkania

i numer okręgu wyborczego.

  1. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
  2. Zgłoszenie kandydata do Rady powinno być podpisane przez co najmniej dwóch wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
  3. Kandydować można tylko w okręgu wyborczym, w którym kandydat na stałe zamieszkuje.
  4. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata do Rady Osiedla  podaje także swoje imię, nazwisko, pesel i adres zamieszkania.

 

DRUKI DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY SKARBIMIERZ UL. PARKOWA 12 (SEKRETARIAT) ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY WWW.SKARBIMIERZ.PL W ZAKŁADCE: WYBORY DO RADY OSIEDLA SKARBIMIERZ – OSIEDLE.

 

 

 

 

zgłoszenie kandydata wybory do rady osiedla

zgoda kandydata rada osiedla

Drukuj Wydrukuj artykuł