„NA DRODZE ŚWIĘTEGO JAKUBA”.

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w woj. opolskim

Małujowice 12 września 2020r.

 

Wspaniałe  historyczne i artystyczne wnętrze Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach było miejscem tegorocznej  inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa na Opolszczyźnie. Uroczystość zgromadziła wielu gości -przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz tych dla których wspaniałe średniowieczne freski biblijne  w sanktuarium są warte zobaczenia zawsze. Uroczystość rozpoczęła msza św. Celebrowana przez ks. kustosza Tomasza Sałowskiego, który nawiązał zarówno do wspaniałych średniowiecznych malarskich scen biblijnych „Śląskiej Sykstyny” jak i przeżyć duchowych związanych z tym miejscem  na drodze św. Jakuba.  Pani  poseł Violettę Porowską podkreślała szczególność tego miejsca w kontekście przewodnich intencji tegorocznych EDD w Polsce i poinformowała o zabiegach dotyczących ustanowienia sanktuarium Św. Jakuba w Małujowicach Pomnikiem Historii Polski.  Pani Teresa Barańska – Wicewojewoda Opolski podkreślała, że  dotychczasowe działania mieszkańców oraz władz samorządowych wszystkich szczebli dotyczące sanktuarium w Małujowicach oraz innych zabytków na Opolszczyźnie przynosi wiele satysfakcji i wiary, że przyszłe pokolenia będą mogły je widzieć w jeszcze lepszym stanie. W podobnym tonie wypowiadali sie włodarze powiatu (starosta Brzeski Jacek Monkiewicz)  i Gminy Skarbimierz – wójt Andrzej Pulit, który podkreślił, że gmina wiele środków łoży na zabytki  zawsze konsultując to z lokalnymi środowiskami. Wspomniał także o zmarłym niedawno Januszu Wójciku, który zawsze wspierał działania sanktuarium i gminy w dziedzinie ochrony zabytków.  Kulisy rozpoczęcia prac konserwatorskich w kościele w Małujowicach  przed laty przypomniał                dr Jarosław Adamowicz, Dziekan Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wspomniał, że myślano o tym już dużo wcześniej ale dopiero po zgodnym działaniu władz państwowych i samorządowych przeprowadzono pracę konserwacyjne i efekt jest dziś wspaniały. W czasie mszy świętej uczestnikom uroczystości towarzyszyły pieśni w wykonaniu chóru Cantate Domino ze Skarbimierza pod kierunkiem Magdaleny Jadczyk.

Uroczystościom w Sanktuarium towarzyszyła wystawa o kościele w Małujowicach autorstwa dr Joanny Banik dyr. NID w Opolu i fotografa Mariusza Przygody. Dwujęzyczna wystawa (tłumaczenie na j. angielski Anna Kielian) wsparta przez opolski PEFRON jest przystosowana do odbioru przez ludzi słabo widzących będzie prezentowana w naszym regionie w różnych miejscach.

Po mszy świętej  na placu przykościelnym uczennicy wydarzenia mogli uczestniczyć w warsztatach kowalstwa, tkactwa i słomkarstwa oraz pokazach walk rycerskich i warunków życia rycerz średniowiecznych przygotowanych przez Bractwo św. Jakuba z Tarnowa. Czynne były też stanowiska promocyjne NID Opole oraz filii bibliotecznej  GBP Skarbimierz z Małujowic.

Na zakończenie brzeski przewodnik dr Tadeusz Jurek długo opowiadał i odpowiadał na liczne pytania zainteresowanych w czasie zwiedzania Sanktuarium.

Cale wydarzenie „Na drodze św. Jakuba” odbywało się w rygorze epidemicznym

Organizatorem uroczystości była Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu i Parafia pw. Św. Jakuba w Małujowicach. Dziękujemy za pomoc Pani Soltys Annie Gardzile i innym mieszkańcom wsi.

Kolejne wydarzenie EDD w Gminie Skarbimierz odbyło się w niedzielę                       13 września 2020r. w Brzezinie gdzie odbyła się uroczysta msza święta z udziałem chóru Cantate Domino ze Skarbimierza oraz zwiedzanie zabytkowego kościoła i innych zabytków wsi przewodnikiem – dr Tadeuszem Jurkiem

Andrzej Sowa

 

Drukuj Wydrukuj artykuł