W Spisie Powszechnym liczy się każdy, kto w dniu 31 marca 2021 r. przebywał na terytorium naszego kraju. Dotyczy to również cudzoziemców, niezależnie od tego, czy mieszkają w Polsce na stałe czy czasowo. To ważne, aby uzyskać pełny i aktualny obraz naszego społeczeństwa.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość zaznaczenia opcji „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”, aby uwzględnić taką osobę w formularzu spisowym.

 

cudzoziemiec1

Drukuj Wydrukuj artykuł