GMINA NA MEDAL.

Gmina Skarbimierz na czele w Rankingu Gmin Województwa Opolskiego

                             i Liderem Powiatu Brzeskiego za 2021r.

          W rankingu przygotowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Opolu, w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców zwyciężyła Gmina Skarbimierz. Gmina Skarbimierz została także Liderem Powiatu Brzeskiego.

Ranking oceniał obiektywne wskaźniki za lata 2018-2020 opierając się o różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego, min: wydatki inwestycyjne, wskaźnik zadłużenia budżetu, saldo migracji i przyrost naturalny, pozyskane środki zewnętrzne, finansowanie oświaty, działalność kulturalną, opiekę nad dzieckiem czy ochronę powietrza.

        Jesteśmy dumni, ze zauważono pracę Wójta Gminy Skarbimierz, radnych, urzędników, sołtysów i przede wszystkim mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, którzy wkładają wiele serca w to aby gmina była bezpieczna, przyjazna środowisku i żyło się w niej jak najlepiej.

      Jesteśmy przekonani, że także działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu ukierunkowana na realizację szeroko rozumianych potrzeb społeczeństwa Gminy Skarbimierz wpływa na pozytywne postrzeganie  gminy nie tylko wśród jej mieszkańców ale i społeczność powiatu brzeskiego oraz całego województwa opolskiego.

                                                                             Andrzej Sowa

Drukuj Wydrukuj artykuł