Panu
Andrzejowi Sowa
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
Wójt Gminy Skarbimierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł