Monice Olszackiej

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają

Wójt Gminy Skarbimierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł