Pani

Małgorzacie Małeckiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Wójt Gminy Skarbimierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł