Pani

Aleksandrze Zielińskiej- Chodyła

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

oraz koleżanki i koledzy

Drukuj Wydrukuj artykuł