Pani

 Urszuli Zacierce

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       

oraz pracownicy

Drukuj Wydrukuj artykuł