Pani

Małgorzacie Dembińskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają

Wójt Gminy Skarbimierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz
Pani

Małgorzacie Dembińskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz pracownicy

Drukuj Wydrukuj artykuł