„EKO – SKARBIMIERZ” sp. z o. o.

                                                       49 – 318 Skarbimierz – Osiedle, ul. Akacjowa 9

Ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujące na terenie Gminy Skarbimierz od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

zatwierdzone Uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w Gminie Skarbimierz” i ustalenia do niej dopłaty. 

 

 

 

Tabela I

Cena za 1m3 dostarczanej wody

 

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Cena

netto

 

Cena

brutto

 

Jednostka miary

1. 2. 3. 4. 5. 6.
   

Gospodarstwa domowe,

budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

 

Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann i do zraszania terenów publicznych

 

 

cena za dostarczaną wodę

 

 

 

cena za dostarczaną wodę

 

2,87

 

 

 

3,02

 

3,10

 

 

 

3,26

 

zł/m3

 

 

 

zł/m3

 

 

Tabela II

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków

 

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Cena

netto

 

Cena

brutto

 

Jednostka miary

1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Gospodarstwa domowe,

budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, odbiorcy usługowi, handel, przemysł i pozostali odbiorcy, z miejscowości: Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, Żłobizna, Pawłów dot. odbiorców posiadających zawarte umowy z

„EKO – Skarbimierz” sp. z o.o.

 

cena za odprowadzone ścieki

 

 

 

5,60

 

6,05

 

zł/m3

 

 

 

 

 

 

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień uchwalenia taryf, wynosi 8% dla tabeli I i II i podlega przeliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku zmiany w roku obowiązywania taryf).

Drukuj Wydrukuj artykuł