Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zadania dotyczącego

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2017”

 

        Uprzejmie informuję, że w związku z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zadania dotyczącego „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2017” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

RENOVO S.C

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski,

  1. Studzińskiego 48 m.8, 91-498 Łódź.

Wykonawca RENOVO S.C Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski złożył ofertę, która przy zastosowaniu kryterium oceny ofert cena – 100%, czyni ją ofertą najkorzystniejszą.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł