Konsultacje projektu „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”
Zarząd Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Konsultacje projektu „Standardu…”, przyjętego Uchwałą Nr 326/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 marca 2015 r., prowadzone są na podstawie Uchwały    Nr 327/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Termin konsultacji: od 4 marca 2015 r. do 17 marca 2015 r.

Uczestnicy konsultacji:

1. organizacje pozarządowe

2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.)

prowadzące działalność na terenie Województwa Opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom.

Uwagi do projektu „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”, prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag:

1) za pośrednictwem serwisu www.ngo.opolskie.pl

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres i.podobinska@opolskie.pl

3) za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: „Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – konsultacje – „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje na temat konsultacji zamieszczone są w Uchwale Nr 327/2015  Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 marca 2015 r.

Uchwała 326.2015 – przyjęcie standardu RCOP do konsultacji

Uchwała 327.2015 – konsultacje standardu RCOP

Załącznik do uchwały 326.2015- przyjęcie Standardu RCOP

Załącznik do uchwały 327.2015 – formularz do konsultacji

Drukuj Wydrukuj artykuł