W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawyUWAGI
1.działka nr 204/4 położona w Łukowice Brzeskie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.77 KW Nr OP1B/00022139/5   0,2499 ha  RIIIb -0,2299 ha RIVa- 0,0100 ha Lz- 0,0100 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 204/4 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 2MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.   Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.199,90 zł   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada.1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca. Obecnie zawarta umowa, która obowiązuje do 24.03.2024r.    

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.03.2024 r. do dnia 01.04.2024 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł