Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.   

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena

nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 83/4

ark.m. 3

jedn. rej. G. 3

 

13,0427 ha

 

OP1B/00021368/2

 

Skarbimierz-Osiedle

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Działka częściowo zakrzaczona i porośnięta samosiejkami drzew. Kształt działki korzystny, terem miejscami nierówny.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 83/4 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

przetarg

 

4.190.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

2.

 

Działka

nr 84

ark.m. 3

jedn. rej. G. 3

 

11,6479 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Działka częściowo zakrzaczona i porośnięta samosiejkami drzew oraz starszym drzewostanem. Kształt działki korzystny, nieregularny w południowo-wschodniej części, terem miejscami nierówny.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 84 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

przetarg

 

3.740.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

3.

 

Działka

nr 105/12

ark.m. 4

jedn. rej. G 2

 

3,2564 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w południowo-wschodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum  miasta Brzeg o ok. 4,5 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Działka w południowej części zadrzewiona i zakrzaczona. Konfiguracja terenu płaska. Kształt działki zbliżony do trójkąta, wydłużony.

Uzbrojenie terenu: pełne

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 105/12 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 11PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 5KDZ – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy zbiorczej

 

przetarg

 

1.735.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

4.

 

Działka

nr 105/14

ark.m. 4

jedn. rej. G. 2

 

0,6176 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w południowo-wschodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,5 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona. Konfiguracja terenu płaska. Kształt działki zbliżony do trójkąta, niekorzystny. Uzbrojenie terenu: brak.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 105/14 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 6PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej

 

przetarg

 

187.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

5.

 

Działka

nr 184/55

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

0,6822 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Działka jest bardzo wąska i wydłużona.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Ze względu na małą szerokość działki nr 184/55, nieruchomość może zostać zbyta wyłącznie z działką nr 184/56.

 

Działka nr 184/55 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

225.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

6.

 

Działka

nr 184/56

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

9,7749 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Kształt działki korzystny. Teren jest miejscami nierówny, przy drodze miejscami zalega gruz w postaci fragmentów płyt betonowych.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Ze względu na małą szerokość sąsiedniej działki nr 184/55, nieruchomość może zostać zbyta wyłącznie z działką nr 184/56.

 

Działka nr 184/56 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

3.590.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

7.

 

Działka

nr 184/57

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

14,6011 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się zakrzaczenia oraz drzewostan. Kształt działki korzystny, nieregularność w południowej części.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 184/57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

5.360.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

8.

 

Działka

nr 184/87

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

3,0268 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Działka jest wąska i wydłużona, ma nieregularny kształt oraz konfiguracje terenu – występują zwały ziemi i pozostałości po zlikwidowanych hangarach samolotowych. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi.

Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 184/87 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 8P – tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2KDZ – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy zbiorczej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 3KDZ – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy zbiorczej

 

przetarg

 

930.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

9.

 

Działka

nr 184/92

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

4,7008 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Kształt działki korzystny, regularny.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej.

Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 184/92 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

1.725.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

10.

 

Działka

nr 184/94

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

3,2023 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość zabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Na działce znajdują się trzy zrujnowane hangary samolotowe. Kształt działki niekorzystny, trójkątny.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej.

Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 184/94 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

880.000,00 zł netto

Zwolnienie z podatku VAT

 

11.

 

Działka

nr 184/98

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

7,9164 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość zabudowana

położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km.

Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Na działce znajdują się dwa zrujnowane hangary samolotowe. Kształt działki korzystny, regularny.

Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej.

Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze.

Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

 

Działka nr 184/98 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

przetarg

 

2.180.000,00 zł netto

Zwolnienie z

podatku VAT

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 24 marca 2014 r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł