Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka nr 452/2

Jedn. rej. Nr G.191,

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

0,0804 ha.

 

 

OP1


B/00027714/5

 

Działka niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa. Dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Uzbrojenie terenu: kanalizacja przy granicy działki, woda i prąd w niewielkim oddaleniu. Działka nie jest użytkowana, teren jest równy, bez nasadzeń.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 452/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

przetarg

 

31.500,00 zł netto

+

podatek VAT

w wysokości 23%

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 23 grudnia 2015r. do dnia 13 stycznia 2016r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł