Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-

mości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Działka

nr 183/95

ark.m. 4

jedn. rej. G 3

3,1612 ha

OP1B/00021044/5

Skarbimierz Osiedle

Nieruchomość niezabudowana

oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 5,0 km. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, była użytkowana rolniczo. Teren jest równy, brak zadrzewień. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja deszczowa

Działka nr 183/95 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

przetarg

745.000,00 zł netto

+

podatek VAT

Działka

nr 183/96

ark.m. 4

jedn. rej. G 3

10,0213 ha

 

OP1B/00021044/5

Skarbimierz Osiedle

Nieruchomość niezabudowana

oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 5,0 km. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, była użytkowana rolniczo. Teren jest równy, brak zadrzewień. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja deszczowa

Działka nr 183/96 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

przetarg

2.361.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 22 marca 2012r. do dnia 05 kwietnia 2012r.

Drukuj Wydrukuj artykuł