W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynsz za gruntRoczny czynsz za urządzeniaOkres dzierżawyUWAGI
1.część działki nr 184/26 położonej w Skarbimierzu-Osiedlu  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 404 KW Nr OP1B/00021044/50,0015 ha  Działka położona w Skarbimierzu -Osiedlu w otoczeniu gruntów przemysłowych (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny MITSUI HIGH TEC). Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona symbolem:  dr- 0,0015 ha.   Na nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 184/26– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  – 14KDL Tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej, – 2KDZ Tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej.   Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w celu prowadzenia gospodarki ściekowej przez PWiK w Brzegu.50,00 zł netto + należny podatek VAT   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:  do 31 grudnia każdego roku.          Kwota czynszu za przepompownie, które znajdują się na opisanych nieruchomościach wynosi  4.411,61 zł netto rocznie + należny podatek VAT,  płatna do 31 grudnia każdego roku.10 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
2część działki nr 184/85 położonej w Skarbimierzu-Osiedlu  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 3 KW Nr OP1B/00021044/50,0015 ha  Działka położona w Skarbimierzu -Osiedlu w otoczeniu gruntów przemysłowych (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny ZOTEFOAMS). Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona symbolem:  dr- 0,0015 ha. Na nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 184/85– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 7KDZ- tereny dróg i ulic  publicznych klasy zbiorczej. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w celu prowadzenia gospodarki ściekowej przez PWiK w Brzegu.50,00 zł netto + należny podatek VAT   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:  do 31 grudnia każdego roku.  10 latPodatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 29.09.2023 r. do dnia 13.10.2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł